Vượt ngục hàng loạt chấn động ở Nigeria

Nhà tù Benin nơi xảy ra bạo loạn và vượt ngục hàng loạt hôm 19.10 ở Nigeria. Ảnh: Newsweek.
Nhà tù Benin nơi xảy ra bạo loạn và vượt ngục hàng loạt hôm 19.10 ở Nigeria. Ảnh: Newsweek.
Nhà tù Benin nơi xảy ra bạo loạn và vượt ngục hàng loạt hôm 19.10 ở Nigeria. Ảnh: Newsweek.
Lên top