Vượt Mark Zuckerberg, tỉ phú Elon Musk giàu thứ 3 thế giới

Tỉ phú Elon Musk hiện giàu thứ 3 thế giới. Ảnh: AFP.
Tỉ phú Elon Musk hiện giàu thứ 3 thế giới. Ảnh: AFP.
Tỉ phú Elon Musk hiện giàu thứ 3 thế giới. Ảnh: AFP.
Lên top