Vương quốc Anh ứng phó biến thể phụ nguy hiểm hơn Delta

Poster quảng cáo chiến dịch tiêm chủng của Bộ Y tế Anh tại một khu dân cư ở London. Ảnh: NHS
Poster quảng cáo chiến dịch tiêm chủng của Bộ Y tế Anh tại một khu dân cư ở London. Ảnh: NHS
Poster quảng cáo chiến dịch tiêm chủng của Bộ Y tế Anh tại một khu dân cư ở London. Ảnh: NHS
Lên top