Vùng đất ở Australia vẫn có thể bị nhiễm phóng xạ hạt nhân sau 65 năm

Đến nay, chính phủ Australia đã bồi thường hơn 27 triệu USD cho người dân Maralinga Tjarutja do nhiễm phóng xạ còn sót lại sau các vụ thử hạt nhân vào những năm 1950. Ảnh: The National Archives of Australia
Đến nay, chính phủ Australia đã bồi thường hơn 27 triệu USD cho người dân Maralinga Tjarutja do nhiễm phóng xạ còn sót lại sau các vụ thử hạt nhân vào những năm 1950. Ảnh: The National Archives of Australia
Đến nay, chính phủ Australia đã bồi thường hơn 27 triệu USD cho người dân Maralinga Tjarutja do nhiễm phóng xạ còn sót lại sau các vụ thử hạt nhân vào những năm 1950. Ảnh: The National Archives of Australia
Lên top