Vùng ảnh hưởng lũ lụt Trung Quốc mở rộng, Cam Túc chịu thiệt hại lớn

Lên top