Vùng an toàn nhất thế giới có thoát khỏi đòn giáng kinh tế từ COVID-19?

Các nước không bị nhiễm COVID-19 cuối cùng trên thế giới chủ yếu ở Thái Bình Dương. Ảnh: SCMP.
Các nước không bị nhiễm COVID-19 cuối cùng trên thế giới chủ yếu ở Thái Bình Dương. Ảnh: SCMP.
Các nước không bị nhiễm COVID-19 cuối cùng trên thế giới chủ yếu ở Thái Bình Dương. Ảnh: SCMP.
Lên top