"Vua sòng bạc Macau" qua đời

"Vua sòng bạc Macau" Hà Hồng Sân (giữa) qua đời ngày 26.5. Ảnh: ST.
"Vua sòng bạc Macau" Hà Hồng Sân (giữa) qua đời ngày 26.5. Ảnh: ST.
"Vua sòng bạc Macau" Hà Hồng Sân (giữa) qua đời ngày 26.5. Ảnh: ST.
Lên top