Vừa mất nhà do cháy rừng, cả gia đình 7 người lại cùng mắc COVID-19

Cả gia đình anh Matthew Graham cùng mắc COVID-19, 2 tuần sau khi mất nhà trong một vụ cháy rừng. Ảnh: CNN
Cả gia đình anh Matthew Graham cùng mắc COVID-19, 2 tuần sau khi mất nhà trong một vụ cháy rừng. Ảnh: CNN
Cả gia đình anh Matthew Graham cùng mắc COVID-19, 2 tuần sau khi mất nhà trong một vụ cháy rừng. Ảnh: CNN
Lên top