Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vừa hết lệnh ngừng bắn, Syria lại tang thương dưới đòn không kích