Vừa hết lệnh ngừng bắn, Syria lại tang thương dưới đòn không kích