Vừa đóng cửa biên giới, Pakistan phát hiện 2 ca nhiễm COVID-19

Các nhân viên y tế Pakistan đứng tại biên giới giữa Pakistan và Iran, đường biên này đã bị đóng cửa để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 từ Iran. Ảnh: AP
Các nhân viên y tế Pakistan đứng tại biên giới giữa Pakistan và Iran, đường biên này đã bị đóng cửa để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 từ Iran. Ảnh: AP
Các nhân viên y tế Pakistan đứng tại biên giới giữa Pakistan và Iran, đường biên này đã bị đóng cửa để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 từ Iran. Ảnh: AP
Lên top