Vừa đề nghị nối lại đàm phán với Mỹ, Triều Tiên lại "khai hỏa" về phía đông

Triều Tiên 2 lần phóng các vật thể chưa xác định theo hướng đông sáng 10.9. Ảnh: KCNA.
Triều Tiên 2 lần phóng các vật thể chưa xác định theo hướng đông sáng 10.9. Ảnh: KCNA.
Triều Tiên 2 lần phóng các vật thể chưa xác định theo hướng đông sáng 10.9. Ảnh: KCNA.
Lên top