Vừa có tiểu hành tinh tiến gần Trái đất nhất năm 2021

Có vô số tiểu hành tinh trong vũ trụ nhưng phần lớn đều không đáng lo ngại. Ảnh: NASA
Có vô số tiểu hành tinh trong vũ trụ nhưng phần lớn đều không đáng lo ngại. Ảnh: NASA
Có vô số tiểu hành tinh trong vũ trụ nhưng phần lớn đều không đáng lo ngại. Ảnh: NASA
Lên top