Vừa cháy rừng, Australia vừa gánh mưa, lũ quét "trăm năm có một"

Mưa lớn trút xuống một phần bang New South Wales, Australia. Ảnh: AAP
Mưa lớn trút xuống một phần bang New South Wales, Australia. Ảnh: AAP
Mưa lớn trút xuống một phần bang New South Wales, Australia. Ảnh: AAP
Lên top