''Vua bán hàng'' Trung Quốc thu 300 triệu USD sau 12 giờ livestream

Vua bán hàng livestream Trung Quốc, doanh thu 12 tiếng nhiều hơn trung tâm thương mại Hong Kong bán hàng cả năm. Ảnh: Sina
Vua bán hàng livestream Trung Quốc, doanh thu 12 tiếng nhiều hơn trung tâm thương mại Hong Kong bán hàng cả năm. Ảnh: Sina
Vua bán hàng livestream Trung Quốc, doanh thu 12 tiếng nhiều hơn trung tâm thương mại Hong Kong bán hàng cả năm. Ảnh: Sina
Lên top