Vũ trụ kỳ thú: Giải mã bất ngờ vụ nổ sao bí ẩn

Tàn tích của siêu tân tinh Kepler, vụ nổ siêu tân tinh loại la nổi tiếng được phát hiện  năm 1604. Ảnh: NASA
Tàn tích của siêu tân tinh Kepler, vụ nổ siêu tân tinh loại la nổi tiếng được phát hiện năm 1604. Ảnh: NASA
Tàn tích của siêu tân tinh Kepler, vụ nổ siêu tân tinh loại la nổi tiếng được phát hiện năm 1604. Ảnh: NASA
Lên top