Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vụ thử hạt nhân của Triều Tiên có thể diễn ra trước ngày 10.2