Vụ sự cố hạt nhân Fukushima: Ba cựu lãnh đạo TEPCO trắng án

Từ trái qua phải, cựu Chủ tịch TEPCO Tsunehisa Katsumata, cựu phó Chủ tịch Sakae Muto và Ichiro Takekuro đến tòa án ngày 19.9. Ảnh: AP.
Từ trái qua phải, cựu Chủ tịch TEPCO Tsunehisa Katsumata, cựu phó Chủ tịch Sakae Muto và Ichiro Takekuro đến tòa án ngày 19.9. Ảnh: AP.
Từ trái qua phải, cựu Chủ tịch TEPCO Tsunehisa Katsumata, cựu phó Chủ tịch Sakae Muto và Ichiro Takekuro đến tòa án ngày 19.9. Ảnh: AP.
Lên top