Vụ hỗn loạn Điện Capitol: Người mặc áo in thông điệp gây phẫn nộ bị bắt

Robert Keith Packer, người biểu tình mặc áo in dòng chữ "Camp Auschwitz" gây phẫn nộ trong vụ hỗn loạn ở Điện Capitol. Ảnh: Nhà tù vùng Tây Tidewater.
Robert Keith Packer, người biểu tình mặc áo in dòng chữ "Camp Auschwitz" gây phẫn nộ trong vụ hỗn loạn ở Điện Capitol. Ảnh: Nhà tù vùng Tây Tidewater.
Robert Keith Packer, người biểu tình mặc áo in dòng chữ "Camp Auschwitz" gây phẫn nộ trong vụ hỗn loạn ở Điện Capitol. Ảnh: Nhà tù vùng Tây Tidewater.
Lên top