Vũ Hán xét nghiệm COVID-19 xong cho 1/3 dân số

Vũ Hán xét nghiệm COVID-19 toàn dân để tìm các ca mắc không triệu chứng. Ảnh: AFP.
Vũ Hán xét nghiệm COVID-19 toàn dân để tìm các ca mắc không triệu chứng. Ảnh: AFP.
Vũ Hán xét nghiệm COVID-19 toàn dân để tìm các ca mắc không triệu chứng. Ảnh: AFP.
Lên top