Vũ Hán xây bệnh viện 1000 giường trong 6 ngày để điều trị coronavirus

Chính quyền Vũ Hán đang cấp tập xây dựng bệnh viện 1.000 giường trong 6 ngày ở ngoại ô thành phố. Ảnh: Reuters
Chính quyền Vũ Hán đang cấp tập xây dựng bệnh viện 1.000 giường trong 6 ngày ở ngoại ô thành phố. Ảnh: Reuters
Chính quyền Vũ Hán đang cấp tập xây dựng bệnh viện 1.000 giường trong 6 ngày ở ngoại ô thành phố. Ảnh: Reuters
Lên top