Vũ Hán tuyên bố thành phố đã an toàn, không còn virus Sars-CoV-2

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19, ngày 16.5 ở Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: Caixin
Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19, ngày 16.5 ở Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: Caixin
Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19, ngày 16.5 ở Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: Caixin
Lên top