Vũ Hán tưởng nhớ bác sĩ cảnh báo về COVID-19 Lý Văn Lượng

Tưởng nhớ bác sĩ Lý Văn Lượng, người đầu tiên cảnh báo COVID-19 ở Vũ Hán. Ảnh: AFP
Tưởng nhớ bác sĩ Lý Văn Lượng, người đầu tiên cảnh báo COVID-19 ở Vũ Hán. Ảnh: AFP
Tưởng nhớ bác sĩ Lý Văn Lượng, người đầu tiên cảnh báo COVID-19 ở Vũ Hán. Ảnh: AFP
Lên top