Vũ Hán triệu tập 5 cán bộ gây bất lợi trong kiểm soát dịch COVID-19

Yêu cầu một thái độ kiên quyết hơn, các biện pháp khoa học hơn, phong cách làm việc khắt khe hơn. Ảnh minh họa.
Yêu cầu một thái độ kiên quyết hơn, các biện pháp khoa học hơn, phong cách làm việc khắt khe hơn. Ảnh minh họa.
Yêu cầu một thái độ kiên quyết hơn, các biện pháp khoa học hơn, phong cách làm việc khắt khe hơn. Ảnh minh họa.
Lên top