Vũ Hán ngày đầu dỡ phong tỏa: 65.000 người rời thành phố

Hành khách đeo khẩu trang kiểm tra an ninh tại nhà ga Hankou sau khi hoạt động đường sắt nối lại ở Vũ Hán ngày 8.4. Ảnh: AP.
Hành khách đeo khẩu trang kiểm tra an ninh tại nhà ga Hankou sau khi hoạt động đường sắt nối lại ở Vũ Hán ngày 8.4. Ảnh: AP.
Hành khách đeo khẩu trang kiểm tra an ninh tại nhà ga Hankou sau khi hoạt động đường sắt nối lại ở Vũ Hán ngày 8.4. Ảnh: AP.
Lên top