Vũ Hán khôi phục sản xuất "nhanh chóng, tốt hơn mong đợi"

Công nhân làm việc tại công trường xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 5 ở Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc hôm 31.3. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Công nhân làm việc tại công trường xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 5 ở Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc hôm 31.3. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Công nhân làm việc tại công trường xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 5 ở Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc hôm 31.3. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Lên top