Vũ Hán hành động trước nguy cơ làn sóng COVID-19 thứ 2

Nhân viên bảo vệ kiểm tra nhiệt độ cho một phụ nữ ở Vũ Hán hôm 11.5. Ảnh: AFP.
Nhân viên bảo vệ kiểm tra nhiệt độ cho một phụ nữ ở Vũ Hán hôm 11.5. Ảnh: AFP.
Nhân viên bảo vệ kiểm tra nhiệt độ cho một phụ nữ ở Vũ Hán hôm 11.5. Ảnh: AFP.
Lên top