Vụ George Floyd: Cảnh sát trưởng cởi giáp, tham gia tuần hành

Cảnh sát trưởng quận Genesee Christopher R. Swanson (giữa) cởi thiết bị chống bạo động để tuần hành cùng người biểu tình sau cái chết của George Floyd. Ảnh: Detroit Free Press.
Cảnh sát trưởng quận Genesee Christopher R. Swanson (giữa) cởi thiết bị chống bạo động để tuần hành cùng người biểu tình sau cái chết của George Floyd. Ảnh: Detroit Free Press.
Cảnh sát trưởng quận Genesee Christopher R. Swanson (giữa) cởi thiết bị chống bạo động để tuần hành cùng người biểu tình sau cái chết của George Floyd. Ảnh: Detroit Free Press.
Lên top