"Vũ điệu tử thần" 3 thế kỷ khiến ngôi sao bị hủy diệt kinh hoàng

Vụ nổ siêu tân tinh tạo ra sóng vô tuyến quan sát được bằng VLA. Ảnh: Bill Saxton, NRAO/AUI/NSF
Vụ nổ siêu tân tinh tạo ra sóng vô tuyến quan sát được bằng VLA. Ảnh: Bill Saxton, NRAO/AUI/NSF
Vụ nổ siêu tân tinh tạo ra sóng vô tuyến quan sát được bằng VLA. Ảnh: Bill Saxton, NRAO/AUI/NSF
Lên top