Vũ điệu kỳ thú của hố đen nhị phân trong video của NASA

Các nhà khoa học NASA mất một ngày sử dụng siêu máy tính để hiện hình hóa hình ảnh kỳ thú liên quan tới hố đen nhị phân. Ảnh: NASA.
Các nhà khoa học NASA mất một ngày sử dụng siêu máy tính để hiện hình hóa hình ảnh kỳ thú liên quan tới hố đen nhị phân. Ảnh: NASA.
Các nhà khoa học NASA mất một ngày sử dụng siêu máy tính để hiện hình hóa hình ảnh kỳ thú liên quan tới hố đen nhị phân. Ảnh: NASA.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top