Voi ở Sri Lanka ăn rác trong nhiều tháng để sống

Những con voi đang tìm thức ăn trên bãi rác ở Ampara, Sri Lanka. Ảnh: NY Post
Những con voi đang tìm thức ăn trên bãi rác ở Ampara, Sri Lanka. Ảnh: NY Post
Những con voi đang tìm thức ăn trên bãi rác ở Ampara, Sri Lanka. Ảnh: NY Post
Lên top