Voi “nổi điên” giẫm đạp làm bị thương hàng chục người dự lễ hội

Con voi nổi điên giẫm đạp làm hàng chục người bị thương.
Con voi nổi điên giẫm đạp làm hàng chục người bị thương.
Con voi nổi điên giẫm đạp làm hàng chục người bị thương.
Lên top