Với biến thể Delta, thế giới sẽ khó đạt được miễn dịch cộng đồng

Giáo sư Andrew Pollard. Ảnh: AFP
Giáo sư Andrew Pollard. Ảnh: AFP
Giáo sư Andrew Pollard. Ảnh: AFP
Lên top