Vô vọng lần tìm trung gian đưa virus gây COVID-19 từ dơi sang người

Chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Lên top