Vợ trùm ma túy Mexico El Chapo trốn chạy khỏi các con riêng của chồng

Vợ trùm ma túy Mexico El Chapo. Ảnh: AFP.
Vợ trùm ma túy Mexico El Chapo. Ảnh: AFP.
Vợ trùm ma túy Mexico El Chapo. Ảnh: AFP.
Lên top