Vợ tẩm xăng thiêu sống chồng vì không chịu đưa mật khẩu điện thoại

Hình ảnh người chồng trước và sau khi bị vợ tẩm xăng thiêu sống. Ảnh: Mail.
Hình ảnh người chồng trước và sau khi bị vợ tẩm xăng thiêu sống. Ảnh: Mail.
Hình ảnh người chồng trước và sau khi bị vợ tẩm xăng thiêu sống. Ảnh: Mail.
Lên top