Vỡ ống dẫn dầu sát cao tốc Ai Cập, khói lửa cuồn cuộn bốc cao kinh hoàng

Lên top