Vợ góa ông John McCain bị đe dọa sau đoạn Tweet của Tổng thống Trump

Một bức ảnh của cố Thượng nghị sĩ John McCain và vợ Cindy McCain. Ảnh: Vogue
Một bức ảnh của cố Thượng nghị sĩ John McCain và vợ Cindy McCain. Ảnh: Vogue
Một bức ảnh của cố Thượng nghị sĩ John McCain và vợ Cindy McCain. Ảnh: Vogue
Lên top