Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vợ Donald Trump “bị xúc phạm” vì bình luận thô tục nhưng vẫn bênh chồng