Vỡ đê ở Trung Quốc: Nước lũ cuốn hàng loạt máy xúc tham gia hộ đê

Máy xúc bị lũ cuốn khi hộ đê vỡ ở Lư Giang, An Huy, Trung Quốc. Nguồn: CGTN.
Máy xúc bị lũ cuốn khi hộ đê vỡ ở Lư Giang, An Huy, Trung Quốc. Nguồn: CGTN.
Máy xúc bị lũ cuốn khi hộ đê vỡ ở Lư Giang, An Huy, Trung Quốc. Nguồn: CGTN.
Lên top