Vỡ đập trên đảo ở Hawaii, người dân sơ tán khẩn

Vụ vỡ đập xảy ra ở Hawaii, Mỹ, hôm 8.3. Ảnh chụp màn hình.
Vụ vỡ đập xảy ra ở Hawaii, Mỹ, hôm 8.3. Ảnh chụp màn hình.
Vụ vỡ đập xảy ra ở Hawaii, Mỹ, hôm 8.3. Ảnh chụp màn hình.
Lên top