Vỡ đập thủy điện ở Lào: Tường trình từ một điểm tập kết người bị nạn

Bên trong điểm tập kết Sanamxay. Ảnh: Đình Văn
Bên trong điểm tập kết Sanamxay. Ảnh: Đình Văn
Bên trong điểm tập kết Sanamxay. Ảnh: Đình Văn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top