Vợ cựu Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ "sống trong sợ hãi" sau khi chồng mất tích

Bà Grace Mạnh (đứng) - vợ cựu Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ trong cuộc gặp báo giới. Ảnh: AFP/Getty.
Bà Grace Mạnh (đứng) - vợ cựu Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ trong cuộc gặp báo giới. Ảnh: AFP/Getty.
Bà Grace Mạnh (đứng) - vợ cựu Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ trong cuộc gặp báo giới. Ảnh: AFP/Getty.
Lên top