Vợ của trùm ma túy khét tiếng Mexico El Chapo là ai?

Emma Coronel Aispuro, vợ của Joaquin "El Chapo" Guzman, được an ninh hộ tống sau phiên tòa liên bang kết án trùm ma túy tội chung thân năm 2019. Ảnh: AFP
Emma Coronel Aispuro, vợ của Joaquin "El Chapo" Guzman, được an ninh hộ tống sau phiên tòa liên bang kết án trùm ma túy tội chung thân năm 2019. Ảnh: AFP
Emma Coronel Aispuro, vợ của Joaquin "El Chapo" Guzman, được an ninh hộ tống sau phiên tòa liên bang kết án trùm ma túy tội chung thân năm 2019. Ảnh: AFP
Lên top