Vợ của cựu cảnh sát Derek Chauvin yêu cầu đổi họ trong hồ sơ ly hôn

Vợ của cảnh sát Derek Chauvin yêu cầu đổi tên trong hồ sơ ly hôn. Ảnh: Metro
Vợ của cảnh sát Derek Chauvin yêu cầu đổi tên trong hồ sơ ly hôn. Ảnh: Metro
Vợ của cảnh sát Derek Chauvin yêu cầu đổi tên trong hồ sơ ly hôn. Ảnh: Metro
Lên top