Vợ của bác sĩ Lý Văn Lượng đã sinh con trai

Bác sĩ Lý Văn Lượng (Li Wenliang). Ảnh: The Guardian
Bác sĩ Lý Văn Lượng (Li Wenliang). Ảnh: The Guardian
Bác sĩ Lý Văn Lượng (Li Wenliang). Ảnh: The Guardian
Lên top