Vợ cũ tỉ phú Jeff Bezos cưới giáo viên khoa học

Vợ cũ tỉ phú giàu nhất thế giới Jeff Bezos -  bà McKenzie Scott và chồng mới - Dan Jewett. Ảnh: Giving Pledge
Vợ cũ tỉ phú giàu nhất thế giới Jeff Bezos - bà McKenzie Scott và chồng mới - Dan Jewett. Ảnh: Giving Pledge
Vợ cũ tỉ phú giàu nhất thế giới Jeff Bezos - bà McKenzie Scott và chồng mới - Dan Jewett. Ảnh: Giving Pledge
Lên top