Vợ chồng tỉ phú người Mỹ cam kết cho đi 5% tài sản mỗi năm

Hai vợ chồng tỉ phú Mỹ John Arnold và Laura Arnold cam kết cho đi 5% giá trị tài sản mỗi năm. Ảnh: AFP
Hai vợ chồng tỉ phú Mỹ John Arnold và Laura Arnold cam kết cho đi 5% giá trị tài sản mỗi năm. Ảnh: AFP
Hai vợ chồng tỉ phú Mỹ John Arnold và Laura Arnold cam kết cho đi 5% giá trị tài sản mỗi năm. Ảnh: AFP
Lên top