Vợ chồng Hoàng tử Harry - Meghan sinh bé gái

Vợ chồng Hoàng tử Harry-Meghan có thêm bé gái. Ảnh: AFP
Vợ chồng Hoàng tử Harry-Meghan có thêm bé gái. Ảnh: AFP
Vợ chồng Hoàng tử Harry-Meghan có thêm bé gái. Ảnh: AFP
Lên top