Vợ chồng CEO Facebook đầu tư 3 tỉ USD vào y tế cho trẻ em