Virus lạ DIV1 ở tôm Trung Quốc nguy hiểm cỡ nào mà nông dân lo sợ?

Decapod iridescent virus 1 (DIV1) gây hại cho tôm xuất hiện trở lại ở Quảng Đông, khiến nông dân nuôi tôm điêu đứng. Ảnh: Shutterstock
Decapod iridescent virus 1 (DIV1) gây hại cho tôm xuất hiện trở lại ở Quảng Đông, khiến nông dân nuôi tôm điêu đứng. Ảnh: Shutterstock
Decapod iridescent virus 1 (DIV1) gây hại cho tôm xuất hiện trở lại ở Quảng Đông, khiến nông dân nuôi tôm điêu đứng. Ảnh: Shutterstock
Lên top